De Handboek Tour de France 2016 van Michael Boogerd; Thomas Olsthoorn is een uitgave van Ambo, Anthos en kwam uit op 1 April 2016.